fbpx

SYARAT - JARAK JAUH

BILSENARAI PROGRAMTEMPOH PENGAJIAN (TAHUN)SYARAT
1.SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN)Premium Vector Book magazine diary icon education concept
2.SARJANA MUDA SAINS KEMASYARAKATAN (KEPUJIAN)4Premium Vector Book magazine diary icon education concept
3.SARJANA MUDA SASTERA (KEPUJIAN)4Premium Vector Book magazine diary icon education concept
4.SARJANA MUDA PENGURUSAN (KEPUJIAN)4Premium Vector Book magazine diary icon education concept 

NOTA  :  

Mulai Sidang Akademik 2017/2018, USM telah menetapkan bahawa calon yang ingin memohon untuk mengikuti Rancangan Pengajian Jarak Jauh (RPJJ) perlu mempunyai sekurang-kurangnya MUET Band 2 yang masih dalam tempoh sah laku. Namun bagi calon yang memenuhi syarat akademik tetapi tidak mempunyai MUET Band 2 juga dipelawa untuk memohon program ini dan akan diberikan tawaran bersyarat tertakluk kepada kelulusan Universiti.

Pin It

متصل UPU  USM@ يتقدم