fbpx

Jarak Jauh

SYARAT KEMASUKAN

BILSENARAI PROGRAMTEMPOH PENGAJIAN (TAHUN)
1.IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN)
2.IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KEMASYARAKATAN (KEPUJIAN)5
3.IJAZAH SARJANA MUDA SASTERA (KEPUJIAN)5
4.IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN (KEPUJIAN)5

NOTA  :  

Mulai Sidang Akademik 2017/2018, USM telah menetapkan bahawa calon yang ingin memohon untuk mengikuti Rancangan Pengajian Jarak Jauh (RPJJ) perlu mempunyai sekurang-kurangnya MUET Band 2 yang masih dalam tempoh sah laku. Namun bagi calon yang memenuhi syarat akademik tetapi tidak mempunyai MUET Band 2 juga dipelawa untuk memohon program ini dan akan diberikan tawaran bersyarat tertakluk kepada kelulusan Universiti

Pin It