fbpx

Saluran Perdana

BILKOD SENARAI PROGRAMTEMPOH PENGAJIAN (SEMESTER)
ALIRAN SAINS
1.SC00SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEPUJIAN) [KEJURUTERAAN PERISIAN/ SISTEM CERDAS/ KEJURUTERAAN SISTEM MAKLUMAT /PERKOMPUTERAN MULTIMEDIA/ PERKOMPUTERAN RANGKAIAN/ SISTEM TERAGIH & KESELAMATAN]8
2.SD00DOKTOR PERGIGIAN #10
3.SF00SARJANA MUDA FARMASI (KEPUJIAN) #8
4.SG00SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (FIZIK GUNAAN)8
5.SG01SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (GEOFIZIK)8
6.SG02SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (BIOLOGI GUNAAN [BIOTEKNOLOGI/ AGROBIOLOGI/ BIOLOGI AKUATIK/ BIOLOGI PERSEKITARAN/ ENTAMOLOGI DAN PARASITOLOGI]8
7.SG03SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (KIMIA ANALISIS)8
8.SG04SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (KIMIA INDUSTRI)8
9.SG05SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (PEMODELAN MATEMATIK)8
10.SG06SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (STATISTIK GUNAAN)8
11.SG21SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (MATEMATIK DAN EKONOMI)8
12.SG25SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (PENYELIDIKAN OPERASI)8
13.SG28SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (FIZIK PERUBATAN)8
14.SG29SARJANA MUSA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (FIZIK KEJURUTERAAN)8
15.SK01SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN AWAM)8
16.SK03SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN KIMIA)8
17.SK04SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN MEKANIK)8
18.SK06SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN SUMBER MINERAL)8
19.SK12SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN BAHAN)8
20.SK13SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN PEMBUATAN DENGAN PENGURUSAN)8
21.SK15SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN AEROANGKASA)8
22.SK23SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN ELEKTRIK)8
23.SK24SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN MEKATRONIK)8
24.SK32SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN POLIMER)8
25.SK86SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN ELEKTRONIK)8
26.SM00DOKTOR PERUBATAN #10
27.SM03SARJANA MUDA SAINS KESIHATAN (KEPUJIAN) (BIOPERUBATAN)8
28.SM04SARJANA MUDA SAINS KESIHATAN (KEPUJIAN) (SINARAN PERUBATAN)8
29.SM05SARJANA MUDA SAINS KESIHATAN (KEPUJIAN) (DIETETIK) #8
30.SM06SARJANA MUDA SAINS KESIHATAN (KEPUJIAN) (PEMAKANAN)8
31.SM07SARJANA MUDA SAINS KESIHATAN (KEPUJIAN) (AUDIOLOGI) #8
32.SM10SARJANA MUDA SAINS KESIHATAN (KEPUJIAN (KESIHATAN PERSEKITARAN DAN PEKERJAAN)8
33.SM11SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (SAINS FORENSIK)8
34.SM12SARJANA MUDA KEJURURAWATAN (KEPUJIAN) #8
35.SM17SARJANA MUDA SAINS KESIHATAN (KEPUJIAN) (PATOLOGI PERTUTURAN) #8
36.SM18SARJANA MUDA SAINS KESIHATAN (KEPUJIAN) (SAINS SENAMAN DAN SUKAN) #7
37.SS02SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (BIOLOGI) [MIKROBIOLOGI/ BIOLOGI TUMBUHAN/ BIOLOGI HAIWAN]8
38.SS08SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (MATEMATIK)8
39.SS15SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (FIZIK)8
40.SS28SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (KIMIA)8
41.ST02SARJANA MUDA SAINS DENGAN PENDIDIKAN (KEPUJIAN) [MATEMATIK/ FIZIK/ KIMIA/ BIOLOGI]8
42.SY01SARJANA MUDA TEKNOLOGI (KEPUJIAN) (MAKANAN)8
43.SY03SARJANA MUDA TEKNOLOGI (KEPUJIAN) (BIOSUMBER, KERTAS DAN PENGLITUP)7
44.SY06SARJANA MUDA TEKNOLOGI (KEPUJIAN) (PERSEKITARAN)7
45.SY07SARJANA MUDA TEKNOLOGI (KEPUJIAN)(BIOPROSES)8
ALIRAN SASTERA
46.SA00SARJANA MUDA SASTERA (KEPUJIAN) [PENGAJIAN BAHASA INGGERIS/ PENGAJIAN BAHASA MALAYSIA/ GEOGRAFI/ SEJARAH/ KESUSASTERAAN]7
47.SB00SARJANA MUDA SASTERA (KEPUJIAN) (BAHASA INGGERIS DAN KESUSASTERAAN)7
48.ST01SARJANA MUDA SASTERA DENGAN PENDIDIKAN (KEPUJIAN) [BAHASA MALAYSIA/ GEOGRAFI/ SEJARAH] #8
ALIRAN SAINS DAN SASTERA
49.SA02SARJANA MUDA KOMUNIKASI (KEPUJIAN) [FILEM DAN PENYIARAN/ KOMUNIKASI PEMUJUKAN/ KEWARTAWANAN] #8
50.SA03SARJANA MUDA SAINS KEMASYARAKATAN (KEPUJIAN) [ANTROPOLOGI DAN SOSIOLOGI/ EKONOMI/ SAINS POLITIK/ PERANCANGAN DAN PENGURUSAN PEMBANGUNAN]8
51.SA05SARJANA MUDA SENI MUZIK (KEPUJIAN) (SENI PERSEMBAHAN DAN PEDAGOGI) #8
52.SA06SARJANA MUDA SENI HALUS (KEPUJIAN) (LAKONAN DAN PENGARAHAN) #8
53.SA07SARJANA MUDA SASTERA (KEPUJIAN) (SENI HALUS) #8
54.SA09SARJANA MUDA KERJA SOSIAL (KEPUJIAN) #8
55.SA11SARJANA MUDA SENI HALUS (KEPUJIAN) (GRAFIK KOMUNIKASI) #8
56.SA54SARJANA MUDA SENI HALUS (KEPUJIAN) (REKABENTUK DAN TEKNOLOGI MEDIA BARU) #8
57.SA55SARJANA MUDA SENI HALUS (KEPUJIAN) (REKABENTUK PRODUK) #8
58.SB01SARJANA MUDA SASTERA (KEPUJIAN) (TERJEMAHAN DENGAN INTERPRETASI)7
59.SB02SARJANA MUDA SASTERA (KEPUJIAN) (BAHASA INGGERIS UNTUK PROFESIONAL)7
60.SE00SARJANA MUDA EKONOMI (KEPUJIAN) #8
61.SE02SARJANA MUDA PERAKAUNAN (KEPUJIAN) #8
62.SH03SARJANA MUDA SAINS (PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN) (KEPUJIAN) (SENI BINA) #6
63.SH20SARJANA MUDA PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH (KEPUJIAN)8
64.SH05SARJANA MUDA SAINS (PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN) (KEPUJIAN) (UKUR BANGUNAN)6
65.SH06SARJANA MUDA SAINS (PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN) (KEPUJIAN) (UKUR BAHAN) #6
66.SH08SARJANA MUDA SAINS (PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN) (KEPUJIAN) (PENGURUSAN BINAAN)6
67.SH25SARJANA MUDA SENI BINA DALAMAN (KEPUJIAN) #8
68.SH13SARJANA MUDA SAINS (PERUMAHAN,BANGUNAN DAN PERANCANGAN) (KEPUJIAN) (TEKNOLOGI BANGUNAN)6
69.SP00SARJANA MUDA PENGURUSAN (KEPUJIAN) [PERLAKUAN ORGANISASI/ PEMASARAN/ KEWANGAN/ OPERASI/ PERNIAGAAN ANTARABANGSA/ KEWANGAN ISLAM]8
70.ST10SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) (PENDIDIKAN KHAS) #8
71.ST39SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) (TESOL) #8

NOTA : # program yang mempunyai syarat temu duga

Pin It