fbpx

SYARAT - SALURAN ALTERNATIF

BILKODSENARAI PROGRAMTEMPOH PENGAJIAN (SEMESTER)
SALURAN KEDUA
1.US6310001SARJANA MUDA SAINS KEMASYARAKATAN (KEPUJIAN) [PERANCANGAN DAN PENGURUSAN PEMBANGUNAN] #
2.US6762001SARJANA MUDA KERJA SOSIAL (KEPUJIAN) #
3.US6582001SARJANA MUDA UKUR BANGUNAN (KEPUJIAN) #
4.US6526001SARJANA MUDA SAINS (PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN) (KEPUJIAN) (UKUR BAHAN) #
5.US6582004SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (PENGURUSAN PROJEK BINAAN) #8
6.US6582003SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN BANGUNAN (KEPUJIAN) #
7.US6581002SARJANA MUDA PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH (KEPUJIAN) #8
8.US6214003SARJANA MUDA SENI BINA DALAMAN (KEPUJIAN) #
9.US6145003SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) (PENDIDIKAN KHAS) #
10.US6541001SARJANA MUDA TEKNOLOGI (KEPUJIAN) (MAKANAN) #
11.US6524005SARJANA MUDA TEKNOLOGI (KEPUJIAN) (PERSEKITARAN) #7
12.US6543001SARJANA MUDA TEKNOLOGI (KEPUJIAN) (BIOSUMBER) #7
13.US6526002SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AWAM DENGAN KEPUJIAN #8
14. US6524002SARJANA MUDA KEJURUTERAAN SUMBER MINERAL DENGAN KEPUJIAN #8
15. US6524003SARJANA MUDA KEJURUTERAAN POLIMER DENGAN KEPUJIAN #
16. US6527001SARJANA MUDA KEJURUTERAAN BAHAN DENGAN KEPUJIAN #8
17. US6545005SARJANA MUDA SAINS DALAM SAINS FORENSIK (KEPUJIAN) #
18. US6723001SARJANA MUDA KEJURURAWATAN (KEPUJIAN) #
19.US6725001SARJANA MUDA SAINS BIOPERUBATAN (KEPUJIAN) #
20. US6813001SARJANA MUDA SAINS KESIHATAN (KEPUJIAN) (SAINS SENAMAN DAN SUKAN) #
21. US6862001SARJANA MUDA KESIHATAN PERSEKITARAN DAN PEKERJAAN (KEPUJIAN) #8
PENDIDIKAN SEPANJANG HAYAT (PSH)
WARGA BUDAYA
1.US6212001SARJANA MUDA SENI MUZIK (KEPUJIAN) (SENI PERSEMBAHAN DAN PEDAGOGI) #8
2.US6212002SARJANA MUDA SENI HALUS (KEPUJIAN) (LAKONAN DAN PENGARAHAN) #8
3.US6211001SARJANA MUDA SASTERA (KEPUJIAN) (SENI HALUS) #8
PENDIDIKAN SEPANJANG HAYAT (PSH)
WARGA SUKAN
1. US6220001SARJANA MUDA SASTERA (KEPUJIAN)7
2. US6321001SARJANA MUDA KOMUNIKASI (KEPUJIAN) #
3. US6310001 SARJANA MUDA SAINS KEMASYARAKATAN (KEPUJIAN) 8
4. US6212001 SARJANA MUDA SENI MUZIK (KEPUJIAN) (SENI PERSEMBAHAN DAN PEDAGOGI) #
5. US6212002SARJANA MUDA SENI HALUS (KEPUJIAN) (LAKONAN DAN PENGARAHAN) #8
6. US6211001SARJANA MUDA SASTERA (KEPUJIAN) (SENI HALUS) #8
7. US6345001SARJANA MUDA PENGURUSAN (KEPUJIAN) 
8. US6441001SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (FIZIK) 8
9. US6421001SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (BIOLOGI GUNAAN) 8
10. US6421002SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (BIOLOGI)
11. US6442001SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (KIMIA ANALISIS) 
12. US6442002SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (KIMIA)8
13. US6545002SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (KIMIA INDUSTRI)8
14. US6582001SARJANA MUDA UKUR BANGUNAN (KEPUJIAN)
15. US6582004 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (PENGURUSAN PROJEK BINAAN)8
16. US6582003SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN BANGUNAN (KEPUJIAN)8
17. US6581002SARJANA MUDA PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH (KEPUJIAN)
18. US6214003 SARJANA MUDA SENI BINA DALAMAN (KEPUJIAN) #
19. US6524002SARJANA MUDA KEJURUTERAAN SUMBER MINERAL DENGAN KEPUJIAN 
20. US6527001SARJANA MUDA KEJURUTERAAN BAHAN DENGAN KEPUJIAN
21. US6524003SARJANA MUDA KEJURUTERAAN POLIMER DENGAN KEPUJIAN
22. US6813001SARJANA MUDA SAINS KESIHATAN (KEPUJIAN) (SAINS SENAMAN DAN SUKAN) #7
PENDIDIKAN SEPANJANG HAYAT (PSH)
WARGA EMAS
1. US6321001SARJANA MUDA KOMUNIKASI (KEPUJIAN) #
2. US6310001SARJANA MUDA SAINS KEMASYARAKATAN (KEPUJIAN) #8
3. US6762001SARJANA MUDA KERJA SOSIAL (KEPUJIAN) #
4. US6212001SARJANA MUDA SENI MUZIK (KEPUJIAN) (SENI PERSEMBAHAN DAN PEDAGOGI) #8
5. US6212002SARJANA MUDA SENI HALUS (KEPUJIAN) (LAKONAN DAN PENGARAHAN) #8
6. US6211001SARJANA MUDA SASTERA (KEPUJIAN) (SENI HALUS) #8
7. US6214001SARJANA MUDA SENI HALUS (KEPUJIAN) (GRAFIK KOMUNIKASI) #
8. US6213001SARJANA MUDA SENI HALUS (KEPUJIAN) (REKABENTUK DAN TEKNOLOGI MEDIA BARU) #8
9. US6214002SARJANA MUDA SENI HALUS (KEPUJIAN) (REKABENTUK PRODUK) #8
10.US6222002SARJANA MUDA SASTERA (KEPUJIAN) (BAHASA INGGERIS UNTUK PROFESIONAL) #
11. US6345001SARJANA MUDA PENGURUSAN (KEPUJIAN) #7
12. US6443001SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (GEOFIZIK) #8
13. US6545003SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (FIZIK PERUBATAN) #8
14. US6441001SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (FIZIK) #
15. US6421001SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (BIOLOGI GUNAAN) #8
16. US6421002SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (BIOLOGI) #
17. US6442001SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (KIMIA ANALISIS) 8
18. US6545002SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (KIMIA INDUSTRI) 
19. US6462001SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (STATISTIK GUNAAN) #

NOTA : # program yang mempunyai syarat temu duga

Pin It