fbpx

SYARAT - SALURAN PERDANA

BILKOD SENARAI PROGRAMTEMPOH PENGAJIAN (SEMESTER)
ALIRAN SAINS
1.US6481001SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEPUJIAN)8
2.US6724001DOKTOR PERGIGIAN #10
3.US6727001SARJANA MUDA FARMASI (KEPUJIAN) #8
4.US6443001SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (GEOFIZIK)8
5.US6421001SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (BIOLOGI GUNAAN)8
6.US6442001SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (KIMIA ANALISIS)8
7.US6545002SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (KIMIA INDUSTRI)8
8.US6545003SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (FIZIK PERUBATAN)8
9.US6526002SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AWAM DENGAN KEPUJIAN8
10.US6524001SARJANA MUDA KEJURUTERAAN KIMIA DENGAN KEPUJIAN8
11.US6521001SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKANIKAL DENGAN KEPUJIAN8
12.US6524002SARJANA MUDA KEJURUTERAAN SUMBER MINERAL DENGAN KEPUJIAN8
13.US6527001SARJANA MUDA KEJURUTERAAN BAHAN DENGAN KEPUJIAN8
14.US6540001SARJANA MUDA KEJURUTERAAN PEMBUATAN DENGAN PENGURUSAN DENGAN KEPUJIAN8
15.US6525001SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AEROANGKASA DENGAN KEPUJIAN8
16.US6522001SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRIK DENGAN KEPUJIAN8
17.US6523001SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKATRONIK DENGAN KEPUJIAN8
18.US6524003SARJANA MUDA KEJURUTERAAN POLIMER DENGAN KEPUJIAN8
19.US6523002SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DENGAN KEPUJIAN8
20.US6721001DOKTOR PERUBATAN #10
21.US6725001SARJANA MUDA SAINS BIOPERUBATAN (KEPUJIAN)8
22.US6725002SARJANA MUDA SINARAN PERUBATAN (KEPUJIAN) #8
23.US6726001SARJANA MUDA DIETETIK (KEPUJIAN) #8
24.US6726002SARJANA MUDA PEMAKANAN (KEPUJIAN)8
25.US6721002SARJANA MUDA AUDIOLOGI (KEPUJIAN) #8
26.US6862001SARJANA MUDA KESIHATAN PERSEKITARAN DAN PEKERJAAN (KEPUJIAN)8
27.US6545005SARJANA MUDA SAINS DALAM SAINS FORENSIK (KEPUJIAN)8
28.US6723001SARJANA MUDA KEJURURAWATAN (KEPUJIAN) #8
29.US6726003SARJANA MUDA PATOLOGI PERTUTURAN (KEPUJIAN) #8
30.US6813001SARJANA MUDA SAINS KESIHATAN (KEPUJIAN) (SAINS SENAMAN DAN SUKAN) #7
31.US6421002SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (BIOLOGI)8
32.US6441001SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (FIZIK)8
33.US6442002SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (KIMIA)8
34.US6145002SARJANA MUDA SAINS DENGAN PENDIDIKAN (KEPUJIAN) #8
35.US6541001SARJANA MUDA TEKNOLOGI (KEPUJIAN) (MAKANAN)8
36.US6543001SARJANA MUDA TEKNOLOGI (KEPUJIAN) (BIOSUMBER)7
37.US6524005SARJANA MUDA TEKNOLOGI (KEPUJIAN) (PERSEKITARAN)7
38.US6524006SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN BIOPROSES DENGAN KEPUJIAN 8
ALIRAN SASTERA
39.US6220001SARJANA MUDA SASTERA (KEPUJIAN)7
40.US6224001SARJANA MUDA SASTERA (KEPUJIAN) (BAHASA INGGERIS DAN KESUSASTERAAN)7
41.US6145001SARJANA MUDA SASTERA DENGAN PENDIDIKAN (KEPUJIAN) #8
ALIRAN SAINS DAN SASTERA
42.US6462001SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (STATISTIK GUNAAN)8
43.US6461002SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (MATEMATIK DAN EKONOMI)8
44.US6461004SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (MATEMATIK)8
45.US6321001SARJANA MUDA KOMUNIKASI (KEPUJIAN) #6
46.US6310001SARJANA MUDA SAINS KEMASYARAKATAN (KEPUJIAN)8
47.US6212001SARJANA MUDA SENI MUZIK (KEPUJIAN) (SENI PERSEMBAHAN DAN PEDAGOGI) #8
48.US6212002SARJANA MUDA SENI HALUS (KEPUJIAN) (LAKONAN DAN PENGARAHAN) #8
49.US6211001SARJANA MUDA SASTERA (KEPUJIAN) (SENI HALUS) #8
50.US6762001SARJANA MUDA KERJA SOSIAL (KEPUJIAN) #8
51.US6214001SARJANA MUDA SENI HALUS (KEPUJIAN) (GRAFIK KOMUNIKASI) #8
52.US6213001SARJANA MUDA SENI HALUS (KEPUJIAN) (REKABENTUK DAN TEKNOLOGI MEDIA BARU) #8
53.US6214002SARJANA MUDA SENI HALUS (KEPUJIAN) (REKABENTUK PRODUK) #8
54.US6222001SARJANA MUDA SASTERA (KEPUJIAN) (TERJEMAHAN DENGAN INTERPRETASI)7
55.US6222002SARJANA MUDA SASTERA (KEPUJIAN) (BAHASA INGGERIS UNTUK PROFESIONAL)6
56.US6314001SARJANA MUDA EKONOMI (KEPUJIAN) #8
57.US6344001SARJANA MUDA PERAKAUNAN (KEPUJIAN) #8
58.US6581001SARJANA MUDA SAINS SENI BINA (KEPUJIAN) #6
59.US6581002SARJANA MUDA PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH (KEPUJIAN)8
60.US6582001SARJANA MUDA UKUR BANGUNAN (KEPUJIAN)7
61.US6526001SARJANA MUDA SAINS (PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN) (KEPUJIAN) (UKUR BAHAN) #6
62.US6582004SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (PENGURUSAN PROJEK BINAAN)8
63.US6214003SARJANA MUDA SENI BINA DALAMAN (KEPUJIAN) #8
64.US6582003SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN BANGUNAN DENGAN KEPUJIAN8
65.US6345001SARJANA MUDA PENGURUSAN (KEPUJIAN)7
66.US6145003SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) (PENDIDIKAN KHAS) #8
67.US6145004SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) (TESOL) #8

NOTA : # program yang mempunyai syarat temu duga

Pin It